Jednodenní kurz TRIZ – pro veřejnost, 30. 5. 2012, v Brně

(komentovaná osnova) v rozsahu 6 x 55 minut:

 Zdokonalování objektů metodami TRIZ
a s podporou expertního systému Goldfire Innovator

 1. Řešitel inovací a jeho metodická, informační a znalostní podpora. Proces změn (inovací), trendy a megatrendy. Metodika Tvorby a Řešení Inovačních/Invenčních Zadání,

2. Funkčně nákladová analýza (FNA) objektu pro stanovení inovačních zadání. Nástroj ZADAVATELE i ŘEŠITELE inovace.
Dynamický výklad analytické metody FNA s  řešenými příklady: komponenty, struktura, funkce, parametry, diagnóza funkčnosti, nákladovosti a problémovosti. Správná zadání (ve vztahu k vytyčenému cíli inovace) a správně formulovaná zadání (stručně, srozumitelně).

 3. Zdokonalování objektu procedurami omezování počtu prvků (snižování nákladů) a rozvíjení doplňkových funkcí (zvyšování konkurenceschopnosti) inovovaného objektu (výrobku nebo procesu).

Výsledek FNA: Formulace četných zadání v souladu s vytyčeným cílem, znalost odpovědi na otázky CO inovovat a shromáždění argumentů PROČ „to“ inovovat?

4. Algoritmus k řešení inenčních zadání (ARIZ), metodický NÁSTROJ ŘEŠITELE inovačních/invenčních (kreativních) zadání.

Dynamický výklad syntetické metody ARIZ, řešené příklady:
Tendence rozvoje technických systémů zjištěné analýzou 1.5 mil. patentů.
Rozpory technické a fyzikální a jejich překonávání doporučenými heuristickými a separačními postupy.
Konflikty látek a jeho modelová (standardizovaná, vzorová) řešení.
Funkce (problémová, technická) a možnosti jejího zdokonalení vhodnými efekty přírodních věd (fyzika, chemie,…).

Výsledek ARIZ: Náměty (ideje, koncepty) k řešení úloh, odpovědi na otázky JAK řešit inovační zadání získaná analýzou.

5. Ukázky práce se systémem IM-Goldfire Innovator, soft. podporou metodiky TRIZ.  Řešené inovační úlohy z různých oblastí techniky (zbraně, strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví).

Materiály pro posluchače:
– Studijní podklady k vyloženým tématům (v Power Point, cca 70 slajdů),
Přínos pro posluchače:
– seznámení s metodou TRIZ – s metodou Tvorby správného a správně formulovaného inovačního zadání cestou funkčně nákladové analýzy (FNA) a jeho řešení pomocí řešitelských nástrojů vybraných z Algoritmu řešení inovačních/invenčních-úloh (ARIZ),
– seznámení se znalostním (konzultačním) systémem Goldfire Innovator.

Přínos pro firmu:
– inspirace a motivace tvůrčích pracovníků metodikou TRIZ a počítačovou podporou Goldfire Innovator k nalézání a řešení inovačních/invenčních úloh.

Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. prezident TRIZing, o.s., 602 933 650, 541 142 318,
[email protected]