Jiří Hnízdil

Zhodnocení kurzu TRIZ:

· V zimním semestru školního roku 2002/2003 jsem si zapsal kurz: Tvorba a řešení inovačních zadání.

· Dnes mohu říci, že v žádném případě nelituji. Profesionální výklad Doc. Ing. Bohuslava Bušova, Csc. v přednáškách a osvojování tématu na příkladech ve cvičeních umožňuje využití metodiky TRIZ v praxi.

· Praktickou použitelnost mohu potvrdit proto, že již tři roky pracuji ve firmě ABB EJF s.r.o., ve vývojovém oddělení přístrojových transformátorů pro silnoproudou elektrotechniku, kde jsem poznatky aplikoval, například při návrhu a optimalizaci stínící elektrody napěťového transformátoru pracujícího na napěťové hladině 38kV.

· Zapíšete li si tento kurz, ať již z vlastního zájmu či z důvodů naplnění počtu kreditů při studiu, věřte že po jeho absolvovaní získáte nadhled nad tím, co v běžném životě můžeme pokládat za zdokonalování techniky.

· Při hlubším studiu metodiky TRIZ si osvojíte zajímavé postupy, které Vám pomohou elegantně a efektivně řešit inovační zadání.

Jiří Hnízdil, 3 ročník 2. stupně, oboru SEE.           V Brně dne 28.1.2003