Jiří Holoubek, mladší

Vážený pane docente,

Chci Vám tímto písemně poděkovat za prvotřídní výklad, kterého jsem se zúčastnil dne 15. dubna 2002. Nejen že jste naprosto profesionálně vyložil podstatu daného tématu, ale nad to si dovoluji vyzvednout formu, jakou jste k tomu použil. Kladení důrazu na vytváření asociací a dospívání až k samé podstatě problému je, podle mého názoru, tím nejcennějším, co si může vysokoškolský student ze cvičení či přednášky odnést.

Děkuji Vám mnohokrát a přeji mnoho dalších úspěchů

S pozdravem, Jiří Holoubek, 3. Ročník SEE, FEE VUT.     V Brně dne 15. 4. 2002