Lukáš OLIVA

Moje hodnoceni kurzu TRIZ

Metodika TRIZ poskytuje nástroj k důkladnému porozumění fungování technických systémů z různých oblastí techniky a k efektivnímu řešení různých technických problémů. Metodika ukazuje možné směry vývoje technických systémů. Může být velmi užitečná při analýze, při návrhu (syntéze) zdokonalování výrobků (v různých oborech techniky, managementu … ).
Kurz je úvodem do problematiky TRIZ.
Cvičení i přednášky stojí na příkladech a diskusi.
Z hlediska přístupu vyučujícího kurz patří k nejlepším, jaké jsem na FEI (FEKT) dosud absolvoval.                                  Lukáš Oliva, student 4. ročníku FEKT VUT, 2004