Bc. Mačák Martin

Moje hodnocení predmetu MPRI – Magisterský – Projektové Řízení Inovací:
Projektové riadenie inovácií je veľmi zaujímavý predmet, ktorý sa zaoberá riešením inovačných až invenčných zadaní podľa metodiky TRIZ -Tvorba a riešenie inovačních zadaní.
Táto metodika umožňuje logicky riešiť problémy,
ktoré sa nám predtým zdali ako neriešiteľné.
Doc. Bušov vedie tento predmet veľmi profesionálne a dobrou formou.
Všetka vysvetlená teória bola aplikovaná na viacerých príkladoch z praxe. Vďaka tomu sme mohli rýchlo vidieť a pochopiť  využitie TRIZu.
Taktiež veľmi kladne hodnotím mikroprojekty, na ktorých sme pracovali počas celého semestra a sami sme si mohli vyskúšať aplikovanie metodiky TRIZ. V cvičeniach sme si mohli vyskúšať prácu s programom Goldfire, ktorý obsahuje množstvo patentov a ďalších vhodných prehľadne usporiadaných informácií.
Tento predmet vám pomôže orientovať sa a rýchlo prenikať do neznámych problémov, zlepší vám logické myslenie, rozšíri všeobecný rozhľad a hlavne vedomosti, ktoré získate budete môcť využiť v každej oblasti života.
Bc. Martin Mačák, diplomant EVM, šk. R. 2017/18