Bc. Martin Bláha

Absolvování kurzu MPRI pro mne bylo velkým přínosem. Při
absolvování tohoto předmětu jsem si ověřil postupy vývoje zařízení,
se kterými se setkávám v praxi. Analýzou jednoho z produktů nejmenované německé
společnosti pro kterou pracuji, a to v rámci odevzdávaného mikroprojektu, jsem
si ověřil užití metodiky TRIZ při návrhu zdokonalení tohoto zařízení.

Kurz dále rozšířil mé praktické znalosti o inovacích, o
řešené konkrétní problematice a umožnil mi aplikaci vybraných metod na
praktickém příkladu.
Kurz MPRI bych doporučil všem studentům. Počáteční zdání, že problematika kurzu není pro vás, vám bude v budoucí praxi na konkrétních případech vyvráceno.
Martin Bláha, student 5. r. FEKT VUT v Brně