členové TRIZing k 21.1.2015

Příjmení, titul Organizace
1 Bartl Josef, Ing. CSc. FEKT VUT v Brně, důchodce
2 Bartlová Milada, Doc. RNDr. Ph.D FEKT VUT v Brně
3 Bušov Bohuslav
Doc. Ing. CSc.
FEKT VUT v Brně
4 Bušovová Anna, Bc. Mendelova Univerzita Brno, studentka
5 Černý Jaromír,
Ing. Ph.D
FAME UTB Zlín, důchodce
6 Vladimir Dostál, Ing. Top Function, VTPO,
Ostrava-Pustkovec
7 Dudáš Juraj Bc. FEKT VUT v Brně, student
8 Gondek Milan Kollmorgen s.r.o.
Modřice
9 Lacko Bronislav, Doc. Ing. CSc. FSI VUT v Brně
10 Ostrý Luboš, Ing. Kuličkové šrouby,
TOS Kuřim
11 Ošťádal  Jaromír, Ing. důchodce
12 Otisk Radim, Ing. Vítkovice, důchodce
13 Palčák František
Doc. Ing. Ph.D
Bratislava STU FS
14 Aleš Porner technik
15 Jan Rybníček,
Ing. Ph.D
Centre of Excellence Prague, s.r.o., Praha 8
16 Šimek David, Bc. FEKT VUT v Brně,
student
17 Ulbrychová Anett Geodet
18 Ulbrychová Michaela, Ing. FAST VUT v Brně,
Účetní projektu ADMAS
19 Veselka František,
Doc. Ing. CSc.
FEKT VUT v Brně
20 Žídek Jan,
Doc. Ing. CSc.
FEI, VŠB Ostrava

Členové k datu 20.5.2015