Bc. Luboš TUHÝ, 2013

Na první pohled se může zdát, že metodika TRIZ je nepřehledná, nesrozumitelná a její použití těžko povede k úspěchu. Je pravdou, že metodika TRIZ vyžaduje nemálo času k osvojení, což působí jako odpuzující faktor. Metodika TRIZ není plně docenitelná pouze aktivním poslechem, teprve až praktickým využitím se plně prokázal její přínos.
Metodika TRIZ nabízí přístup k systematickému myšlení a zcela nový pohled na věc.

Luboš Tuhý, 2r., 2s., FEKT VUT v Brně