Pavel KUTNAR, 2.r. magisterského studia, FEKT VUT, 2012

Můj komentář k předmětu MPRI:
Na základě mých zkušeností dřívějších i získaných v předmětu MPRI mohu tvrdit, že metodika TRIZ přináší řád a systém do chaotického světa  inovací. Metodika nedokáže nahradit kritické myšlení, dokáže však usměrnit myšlenky, pomáhá zaměřit se na cíl a tak výrazně zvýšit šance na úspěch.
Nic ve světě techniky není dokonalé, vše má nějaké nedostatky, které lze uchopit jako příležitosti k inovacím. TRIZ je metodický nástroj s potenciálem pomoci řešitelům inovací!
  Pavel Kutnar