Poděkování paní Dostálové a synovi

 Vážená paní Dostálová,

prosím, přijměte poděkování od občanského sdružení TRIZing, o.s., a to jak moje osobní poděkování,  tak od mých kolegů, kteří byli rovněž  osloveni  tématem TRIZ, zejména díky letité překladatelské a popularizační práci Vašeho zesnulého manžela Doc. Ing. Vladimíra Dostála, CSc.

Jeho následovníci se  sdružili do občanského sdružení TRIZing s cílem nadále zavádět tuto metodiku do školství a inovační praxe firem.
Doc. Ing. Vladimír Dostál, CSc. byl čestným prezidentem tohoto občanského sdružení.

Osobně jsem s Vladimírem osobně spolupracoval a cítil jsem se být jeho pokračovatelem v překladatelské a popularizační aktivitě věnované metodice TRIZ – Tvorby a řešení inovačních až invenčních zadání. Často jsme vedli diskuse, často jsme si vyměňovali materiály k tématu, tu a tam jsme spolupracovali na nějakém projektu.

Proto si dovoluji upřímně poděkovat Vám osobně a Vašemu panu synovi za to, že jste byli ochotni věnovat jistý čas tomu, aby se publikace Vladimíra a některé knihy věnované metodice TRIZ dostali do knihovničky jeho pokračovatelů sdružených v TRIZing (http://www.triz.cz)

Prosím, přijměte od našeho sdružení malou finanční hotovost, jako výraz symbolického ocenění  Vaší vstřícnosti.

Jménem občanského sdružení TRIZing
prezident TRIZing, o.s.,
Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.

V Brně dne 6.6.2012