Pohádky – záhadky od kocoura Potřeskina

Autor: Anatolij GIN
Překlad: Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.

Tato kniha je sborníkem dětských pohádek-záhadek, téměř úkolů pro malé vynálezce. Samozřejmě vynálezcovských úkolů pro děti ve věku žáků prvních ročníků základní školy. Tyto nekomplikované úkoly–pohádky–záhadky přirozeným způsobem trénují a rozvíjejí předpoklady budoucího pronikavého způsobu myšlení: soustředění; umění postřehnout skrytou informaci; schopnost vybrat podstatné z nepodstatného; rozvíjení fantazie.

Velmi důležitou prémií navíc je to, že prostřednictvím nápovědy a zrcadlově čitelné odpovědi je dítě – mladý řešitel – seznamován s několika myšlenkovými postupy, heuristikami, chcete–li „chytristikami“, které při řešení reálných problémů v praxi vynálezci skutečně využívají.

Jako výzva k diskusi a podnět ke kritickému myšlení, jsou mladému řešiteli nabízena ta řešení, která vykřikuje kibic – kocour Potřeskin – radami svými, někdy k věci, jindy mimo, občas trefnými, jindy potřeštěnými přímo.

Navykněte svého potomka pozorně vnímat zadání úkolu-hádanky. Stojí za to přečíst dítěti zadání třeba i dvakrát, podívat se na obrázky, upozornit na podmínky a okolnosti, a teprve potom začít navrhovat řešení pohádky-záhadky. Pracujte s dítětem, čas potomkovi věnovaný je čas nejlépe investovaný…Ale nepřetáhněte strunu, dítěti postačuje na jeden zápřah řešit jeden – dva úkoly.

A když vaše dítě nalezne svoje vlastní řešení, bylo by dobré o něm podiskutovat. Co je na jeho řešení dobré, a co nikoliv? Jsou možná i jiná řešení? Pokuste se hledat řešení společně, jako v týmu…
I kdyby váš potomek nedospěl k žádnému řešení nebo navrhnul něco velmi podivného, neosopujte se na něj gejzírem dospělé kritiky. Platí pravidlo: lépe dvakrát pochválit, než jednou vyhubovat. Psychologický odstín téhož: lépe chválit dítětem navrhované řešení než dítě samo.
Pohádky–záhadky vám pomohou zpestřit svátek či narozeniny dítěte.

Jestli vyučujete na základní škole, nemusíte čekat na svátek.
Děti ve školním kolektivue řeší hádanky a soutěží s nadšením.
Máte v rukou materiál pro světlé chvíle výuky, výchovy a nezapomenutelné dětské zážitky.

A co když dítě už zná odpověď z nějaké knihy nebo z filmu?
Výborně. Zaprvé, ať se učí všímat si toho, že i ve známých úkolech se skrývají další úkoly. A zadruhé, ať se pokusí nalézt pro každý úkol–hádanku další možná řešení. Mimochodem, děti nezřídka vymýšlejí řešení zajímavější, než navrhuje nápověda – kocour Potřeskin.
Dejte se to toho. Úspěchy dětí vám budou odměnou.
Anatolij Gin

Knihu můžete zakoupit v Praze, Václavské náměstí, prodejna ACADEMIA nebo přímo v TRIZing, o.s. u překladatele.