Pozvánka na přehledový workshop, 25. května, 2017

Vysoké učení technické v Brně,
F
akulta elektrotechniky a komunikačních technologií
ve spolupráci s TRIZing, z.s. a s podporou Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky a Ústavu fyziky FEKT VUT v Brně

 Vás zvou k účasti na přehledovém semináři o metodické a softverové podpoře
tvorby inovačních zadání a možnostech jejich tvůrčího řešení – TRIZ

 “TRIZ NA ŠKOLY – TRIZ NA INOVACE”

Chcete se naučit formulovat inovační zadání správně, tj. stručně a jasně
a inovační zadání správná, tj. odpovídající vytyčenému cíli inovace?
Chcete řešit technická inovační zadání
systematickým i tvůrčím postupem?
Pak metodika TRIZ zaujme i Vás.

 „Před poznáním a reálným použitím metodiky TRIZ jsme byli již vyčerpáni často neplodným používáním brainstormingů, brainwritingů a řízených diskuzí ve snaze o inovace a řešení problémů.Třídenní školení metodiky TRIZ včetně řešitelského workshopu pro firmu ELMARCO znamenalo jistý milník. Akci hodnotím jako jednu z nejlepších v historii firmy.       Nabyli jsme odvahu znovu se pustit do již opuštěných a neřešených problémů i do řešení budoucích inovačních problémů, a to proto, že jsme získali jasný rámec pro analýzu problémových situací i syntézu jejich řešení.“Aleš Gardíán, vedoucí vývojové konstrukce, ELMARCO, světový lídr v produkci nanotextilií, Liberec, ČR.

„TRIZ vede inženýra k přesné definici problému a podněcuje jeho fantazii návrhy z příbuzných i vzdálených oborů. Tím spojuje ideálním, dosud nevídaným způsobem dva typické prvky inženýrské práce, totiž systematický postup v analytické fázi
s kreativitou při syntéze řešení problému.“
 Prof. Dr. Ing. Jiří Sobota, Fachhoschule Wiesebaden.

„Nejen naše firma, ale i další firmy by uvítaly, kdyby absolventi škol byli s metodikou TRIZ detailněji seznámeni a připraveni k její aplikaci v praxi. Navržené koncepty řešení našeho problému se osvědčily, což prokázaly provedené experimenty.“
Ing. M. Pěnička, vedoucí konstrukce, SIEMENS elektromotory, Mohelnice.

 Děkujeme Vám za pozornost věnovanou tomuto pozvání. Těšíme se na setkání. Doc. Ing. Bohuslav BUŠOV, CSc., prezident TRIZing, z.s., FEKT VUT Brno, Technická 10, 616 00 Brno,http://www.triz.cz , [email protected], tl: 541146734, 602 933 650
——————————————————————————————————————-

Zveme Vás na jednodenní přehledový workshop TRIZ pro veřejnost organizovaný letos 25.5.2017 na půdě FEKT VUT v Brně ve spolupráci dvou ústavů, ÚVEE, ÚFYZ a TRIZing, z.s.,

Technická 12,  Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, zasedací místnost,
9 30 – 12 00 h, 13 00 – 15 00 h.

Závazná  přihláška na jednodenní přehledový workshop TRIZ:

Příjmení, jméno, titul…………………………………………………………………………

Organizace:…………………………………………………………………………………………………

Adresa:…………………………………………………………………………………………………

Telefon/e-mail:…………………………………………………………………………………………………

Datum:………………………………….              Podpis:……………………………….

Členové bez poplatku, nečlenové TRIZing, z.s. poplatek 200,- Kč proti účtence na místě.

——————————————————————————————————————————

Reference k metodice TRIZ ze světa:

www.triz.cz//
www.triz-journal.com// www.osakagu.ac.jp//www.matriz.org//www.trizway.com//
www.triz-summit.ru// www.triz.org//www.trizland.ru//www.xtriz.com//
www.aitriz.org//www.trizasia.com//www.koreatrizcon.kr