Pozvánka na valnou hromadu asociace TRIZing

Výzva k účasti na Valné hromadě TRIZing o.s.

a NÁVRH PROGRAMU

Svoláváme členy TRIZing o.s. k účasti  na valné hromadě, která se uskuteční  dne 21. ledna. 2015  od 10 00  hod na Ústavu  výkonové elektrotechniky a elektroniky FEKT VUT v Brně, Technická 12.

Pro automobilisty: velké parkoviště nad restaurací KANAS (Královo Pole), přes závoru na velké parkoviště Vás pustí obsluha, dálkově – z recepce.Hromadná doprava: od brněnského vlakového nádraží jeďte tramvají č. 12  na konečnou Královo Pole (Technologický park), potom cca 300 m pěšky nebo 2 zastávky autobusem č. 53.

V případě nouze volejte 602 933 650 (B. Bušov)

 

Návrh programu jednání Valné hromady:

 • 1. Zahájení
 • 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady. Bartlovi
 • 3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • 4. Zpráva o aktivitách sdružení TRIZing za uplynulé období (spolupráce s VŠ a podniky v ČR a v zahraničí, přijetí TRIZing do MATRIZu, Certifikace, výuka TRIZ na VUT v Brně  a ostatních VŠ v ČR), přednášky a semináře v podnicích, grantové projekty OPVK – FRVŠ, webová stránka sdružení TRIZing,
 • (příloha č.1 – přehled činností v letech 2012-2014,
 • (příloha č.2 – odezvy posluchačů na školách a ve firmách na téma TRIZ,
 • 5. Zpráva o kontrole pokladní knihy (kontrola účetnictví).

(Platba přihlášky TRIZing do MATRIZu, členské příspěvky (viz bod 3.5 Stanov).

 • 6. Schválení  zprávy o aktivitách sdružení TRIZing za uplynulé období včetně zprávy o kontrole účetnictví.
 • 7. Plán činnosti na rok 2015 v souladu se stanovami předpokládá:
 • pokračovat v popularizačních přednáškách k tématu TRIZ na školách a ve firmách ČR a Slovenska,
 • organizovat další seznamovací a výukové kurzy metodiky TRIZ,
 • možnost certifikace členů TRIZing,
 • pro potřeby propagace činnosti TRIZing  vypracovat informační leták se základními údaji (náplň činnosti, nabídky služeb, kontaktní adresy,  apod,
 • 8. Přijetí nových členů
 • 9. Různé

 

Prosíme členy o případné doplnění Návrhu programu jednání Valné hromady.

Stejně tak by bylo žádoucí, aby členové stručně charakterizovali svoje aktivity, které lze zahrnout do připravované Zprávy o činnosti sdružení TRIZing (doplňte prosím  přílohu 1, např. barevně odlišeným textem a pošlete zpět tajemníkovi: [email protected]).