Přihláška do TRIZing, z.s.

Přihláška do TRIZing, z.s.

                     (Přihláška za člena zapsaného spolku TRIZing z.s.)

Příjmení, jméno, tituly, funkce………..…………….……….………………..

……………………………………………………………………………………
Úplný název firmy (v případě uchazeče o kolektivní členství)……………..

……………………………………………………………………………………

Úplná adresa, vč. PSČ):

…………………………………………………….…………..………………….

Telefony:…………………………..….………………………………………….

E-mail:……………………………………….

 

Potvrzuji přihlášku do zapsaného spolku (dříve občanského sdružení, asociace) TRIZing, z.s.a souhlasím s úhradou členského příspěvku ve výši ……..,- Kč
(200,-Kč studenti a důchodci, 400,-Kč výdělečně činní, 1000,-Kč kolektivní člen)

na číslo účtu TRIZing v ING Bank: 4517146/3500
(v platebním příkazu uveďte svoje jméno / název firmy pro identifikaci platby).

Podpis člena  / reprezentanta firmy:………………………………………….

Místo a datum:……………………………………

Podepsanou a naskenovanou přihlášku odešlete na: [email protected]

O přijetí za člena budete informování prezidentem TRIZing, z.s.  po schválení valnou hromadou.