Průvodce sestavováním řetězce příčin a následků událostí

PŘÍČINY A NÁSLEDKY
PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ
aneb
JAK ZVIDITELNIT ROZPORY K ŘEŠENÍ
technikou Root Cause Analysis+ (RCA+)
v rámci metodiky
Tvorby a řešení inovačních zadání (TRIZ)

Autor: Ing. Valerij Suškov, PhD.     Překlad: Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.

Copyright 2006:  Ing. Valerij Suškov, PhD.
Translation: INDUS International, spol. s r.o., 2009

Tato 32 stránková publikace slouží jako studijní text pro posluchače kurzu MPRI-Magisterský, Projektové řízení inovací, FEKT VUT v Brně.

TIT_RCA NOVpress2014