Radim Kysučan

TRIZ umožňuje nahlížet a zkoumat problémy v jejich podstatě a tím hlouběji pochopit jejich příčiny a důsledky, což ve spojení s potřebnými znalostmi dané problematiky umožňuje efektivní řešení problémů. TRIZ je v dnešní době potřebným metodickým nástrojem pro zvyšování konkurenceschopnosti nových výrobků.
Předmět TRIZ (MPRI – magisterský, Projektové řízení inovací) je na této cestě prvním krokem.