Ing. Raduz Zahoransky, Honeywell, 2010

Z videného a počutého na školení TRIZ a Goldfire s názorným príkladom na nám vlastnom kokrétnom probléme regulacie VNT si dovolím tvrdiť, že tento nástroj by bol značným prínosom vo vývojovej praci a pri riešení existujúcich problémov z praxe.

   Bolo to vidieť na tom, že Doc Bušov, aj keď nie je v danej konštrukčnej oblasti domáci, dokázal to, čo sa nám nepodarilo na desiatkach sedení na tému funkčného rozpadu VNT.       

   Dokázal usmerniť myslenie jednotlivcov a teamu a pre každú vazbu definovať jasné interakcie a funkcie.

   To bolo umožnené presne danou metodológiou (a jej dodržaním), čo v prípade sporných bodov ich rozpytvaním vždy nakoniec viedlo k výsledku, na ktorom sa každý zhodol: ano, je to tak.  Veľkou prekážkou v použitelnosti je cena produktu.

 

              Raduz Zahoransky