Ing. Marek Špeta

Ing. Marek Špeta
Vystudoval: Ing. Telekomunikační a informační technika,
Studuje:
Ing. Elektrotechnická výroba a management,
PrF MUNI, Právo a právní věda,
Zaměstnán: IT specialista ve společnosti Dworkin s.r.o.

Posouzení předmětu MPRI:
                Tento předmět je velmi unikátní v předmětové skladbě Fakulty elektrotechniky. Smyslem totiž není se naučit kvanta většinou do praxe nepoužitelných informací se dvěma hodinami laboratorních cvičení jako bonusu za statečnost. Smyslem je osvojit si technickou metodiku zvanou TRIZ, kterážto se zpočátku předmětu může zdát prázdná, ale po jeho ukončení si člověk musí říct, jak bez toho mohl žít. Asi nejlepším argumentem pro výběr předmětu je důraz na „uchopení“ problematiky a její promítnutí do praxe a apelace na jiné myšlenkové postupy, než na jaké je člověk zvyklý a je k nim směrován v předešlém vzdělání.
                I ten největší zevlič, jehož docházka hraničí s akceptovatelností nemůže mít moc velkých problémů se zkouškou. Ne, že by byla jednoduchá, ale vhodným spojením semestrálního projektu s obsahem výuky si může každý metodiku osvojit prakticky na svém vlastním tématu. Nikdo tedy z předmětu neodejde jako tabula rasa, což se v jiných může stát. Navíc chronické ospalce zaručeně probudí cíleně do výkladu vložené hlášky pana docenta, čímž se stává pobyt v hodinách více než příjemný.
Marek Špeta