Archiv pro štítek: !!!

Přednáška Jurije Bielského

Pozvánka na přednášku profesora Jurije Bielského

z Royal Melbourne Institute of Technology

na téma:

„Poznávací proces a význam metodiky TRIZ pro nalézání inovativních řešení“,

(„Cognitive foundation of TRIZ: creative solutions in engineering“),

která se uskuteční dne 20. 6. 2012 v učebně T 215, Technická 8,
FEKT VUT v Brně,

od 9 00 do 11 00 h.

Profesor Bielski má letité zkušeností se zaváděním metodiky TRIZ
do vzdělávání a inovační praxe firem nejen v Austrálii, Singapuru, Malajsii.

Na základě poznatků vědy o poznávacím procesu budou představeny příklady aplikace TRIZ v praxi a na Královském technologickém institutu v Melbourne.
V přednášce budou posluchači seznámeni s jeho zkušenostmi  a doporučeními.

Přednáška bude vedena v jazyku anglickém, případně i ruském.

Profesor Bielski přijíždí na pozvání občanského sdružení TRIZing, o.s.

Jménem TRIZing, o.s.
doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.
ÚVEE, FEKT VUT v Brně