Vítězslav Křivánek

Motto: “Chceš-li s úspěchem (vy)řešit nejen technické problémy, pak nenajdeš lepší

způsob než metodiku TRIZ.”

Volitelný předmět TRIZ nabízí systémový náhled na řešení různých problémů. I když podvědomě každý z nás do určité míry používá systematický přístup, je to dáno především předchozími praktickými zkušenostmi, které jsme někdy i značně pracně získali. Nabízená metodika je schopna prohloubit výchozí znalosti a zlepšit nacházení vhodného řešení.

“Cenou” placenou za takto získané velmi hodnotné poznatky je nutné aktivní vlastní myšlení. Veškeré postupy v rámci metodiky jsou v jednoduché formě a především srozumitelně vysvětleny na velkém množství názorných příkladů. To je značná přednost od spousty jiných pouze teoretických předmětů.

Jestliže se rozhodnete cenu zaplatit – tj. aktivně uvažovat i přemýšlet, vězte, že budete schopni relativně jednoduchými postupovými kroky s úspěchem (vy)řešit značně pracný, složitý a neznámý problém, na který byste si dříve ani netroufli. Odměnou Vám bude i množství ušetřeného času. Pokud pro Vás čas něco znamená a řešení problémů máte téměř na denním pořádku, neměli byste váhat. Všem lidem schopným myslet mohu vřele tento předmět (nastudování metodiky TRIZ) doporučit.

Vítězslav Křivánek

/studující 5. ročníku oboru EST, absolvent kurzu TRIZ 2004/