Vlastimil VACULÍK, student II.stupně SEE, FEKT VUT, 2012

Moje stanovisko k předmětu MPRI:
   Projektové řízení inovací (M-PRI) zahrnuje především Tvorbu a Řešení Inovačních až invenčních Zadání (TRIZ), na první pohled poněkud složité názvy, pod kterými si student jen velmi těžko představí něco konkrétního. Přesně tak na mě působil název předmětu.     
   Od první hodiny jsem však byl přesvědčen, že poznatky z tohoto předmětu mohou být velmi užitečné. Výklad látky a celkové pojetí výuky bylo zcela netradiční a lišilo se od jiných odborných technických předmětů. V předmětu byly nové věci, mě do té doby neznámé, ke kterým se bylo potřeba naučit se i novou odbornou terminologii. Probíhala i volná diskuze, ve které bylo možné diskutovat a vlasně uplatňovat i vlastní myšlenky a návrhy. Zajímavé bylo zjištění, že spoustu věcí, které vyučující přednáší, člověk podvědomě zná, ale používá je neuvědoměle a proto neefektivně.
    Celkově mě předmět velmi zaujal a odnáším si do svého profesního i osobního života nemálo poznatků, které lze použít nejen v technice, ale i běžném životě, protože univerzálnost metod TRIZ znamená jejich využitelnost prakticky kdykoliv a kdekoliv.
Vlastimil Vaculík