Zdeněk Hradil

Pohled na předmět Projektové řízení inovací očima Zdeňka Hradil:
Předmět MPRI svým obsahem dává návod, jak postupovat při vytváření projektu na jakékoliv téma. Učí budoucího inženýra jak „dát nápad na papír“. Zjednodušeně řečeno,  „mám nápad, ale nemám projekt“ = „nemám nic“. Tento předmět má za úkol z pojmu „nemám nic“ vytvořit „něco k předložení“ tzn. „mám nápad a mám projekt“= „mám něco k předložení

Přínosem tohoto kurzu je, že nabízí model, jak postupovat  v situaci, kdy je potřeba zlepšit nějaký produkt.  Učí inženýra, jak správně analyzovat produkt a všechny jeho prvky včetně vazeb na jiné prvky systému či vazby a jejich působení na  nadsystém, dále funkce jednotlivých prvků a parametry funkcí. Potom jak postupovat od zjištěných inovačních zadání k formulaci rozporů, které se mohou v zadání vyskytovat a hlavně, jak rozpory vyřešit.

Pro mne osobně byl předmět přínosem, protože díky němu jsem byl schopný se pustit do projektu na téma týkající se převážně materiálového inženýrství konstrukce a dizajnu, což ale není můj obor. Správnou formulací jednotlivých prvků jsem byl schopen v tomto projektu postupovat. Hlavní přínos předmětu je, že dodá inženýrovi jistotu řešit s rozvahou zadání na jakékoliv téma = učí myslet a používat všechny dostupné zdroje a vybírat optimální řešení daného zadání.

Celkově hodnotím předmět velmi dobře a doporučuji ostatním studentům jako alternativu při výběru oborového předmětu

Student: Zdeněk Hradil, zimní semestr 2010