Archiv autora: busov

Bc. Petr KOLOUCH, 5. ročník, FEKT VUT v Brně

Moje hodnocení kurzu MPRI/TRIZ a doporučení kolegům:
Předpoklad o nestandardním kurzu bez nutnosti učit se vzorce se splnil. Kurz vás naučí přemýšlet nekonvenčně a zároveň vás vede systémově k cíli. Přednášky jsou plné příkladů, zaujmou a jsou podávány zábavnou formou, učivo se prolíná a systém výuky dává smysl.
Předmět doporučuji jako hodnotný pro následující praxi i studium.
Ano, stojím o certifikát o absolvování tohoto kurzu.
Petr Kolouch, 5.ročník, FEKT VUT v Brně

Bc. Jan ZÍTKA, FEKT VUT v Brně, 5. ročník studia

Předmět MPRI (TRIZ) byl pro mě jedním z nejpřínosnějších z celého studia na VUT. Důvod? Jako i další spolu-studenti během studia pracuji a mám to štěstí, že pracuji už v odvětví, ve kterém bych chtěl pokračovat po studiu (návrh nových zařízení). Proto, když jsem se z přednášek a ze cvičení dozvěděl, jak lze systematicky přistupovat k problémům, byl jsem nadšený a překvapený, že něco takového existuje. To mě nikdo jiný nenaučil, ani v práci ani v jiných předmětech. Proto už během semestru jsem začal využívat jednotlivé metody v práci a velmi mi to ujasnilo, jak všechny zařízení fungují a jak je mohu vylepšit.
Předmět velmi rozvijí ty vlastnosti, které by měl budoucí inženýr mít.
Dovolím si tvrdit, že tento předmět by měl být povinný. Ale, jak říká pan docent Bušov, většina studentů nevidí sílu tohoto předmětu, dokud neřeší nějaký komplexnější problém. Proto si ho zapište bude se Vám hodit víc než si dokážete představit.
S pozdravem Jan Zítka, student 5. ročníku, FEKT VUT v Brně.

Bc. Vít ADAMÍK, FSI VUT v Brně, 5. ročník.

Jak praví jedno přísloví: „Dej člověku rybu a nasytíš jej jeden den, nauč jej rybařit a nasytíš jej na celý život.“ Inženýr by měl být vybaven nejen odbornými znalostmi ze svého oboru, ale také metodikou, jak postupovat a přemýšlet. Metodika TRIZ – tvorba a řešení inovačních zadání – vede člověka k vytvoření správného a správně formulovanému zadání, přičemž je známo, že správně formulovaná otázka (zde zadání) je polovina úspěšné odpovědi (zde řešení). Dále také nabízí řešitelské nástroje, které tvůrci pomáhají přiblížit se k inovativní ideji, k řešitelskému nápadu, ačkoli v daném oboru nemá letité zkušenosti.
Děkuji za tento kurz.
Vít Adamík, student 5. ročníku FSI VUT v Brně.

Metodika TRIZ – pro snadnější a účinnější vývoj výrobků
či řešení náročných technických problémů

Sdružení OK4Inovace Vás zve na odborný workshop pro manažery výrobních firem, technické ředitele, konstruktéry a další odborníky zapojené do firemního vývoje nových produktů nebo řešení technických a inovačních problémů. Metodika TRIZ a expertní systém Goldfire Innovator jsou určeny pro manažery, techniky, inženýry, vědce a inovátory, kteří hledají tvůrčí řešení reálných technických problémů a výzev. Na tomto workshopu získáte přehled o výhodách těchto přístupů a možnostech jejich praktického použití u Vás ve firmě. Workshop povede doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. – dlouholetý lektor a garant metodiky TRIZ pro Českou republiku a Slovensko.

Účast na akci je pro registrované ZDARMA.

TERMÍN:  Úterý 15. května 2018 od 9:00 hod. (do cca 16:30 hod.)
MÍSTO:   Olomouc, Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 1. patro, kongresový sál.

Praxe potvrdila četné přínosy TRIZ:
– Podněcuje systémovost i tvořivost techniků
– Podporuje inovátora informacemi a znalostmi
– Nabízí extrakt poznatků z analýzy 200 tis. patentů
– Zkracuje dobu hledání řešení inovačních zadání
– Zvyšuje hodnotu dosahovaných inovačních řešení

„Metodika TRIZ může na první pohled působit jako náročný inženýrský nástroj. Pokud ale do metodiky TRIZ člověk pronikne hlouběji, tak vycítí, že se pouze požaduje chuť myslet a systematicky tvořit. Metodika TRIZ vede systematickým způsobem k jinému, mnohdy až absurdnímu pohledu, než je obvyklý pohled na řešený problém. Avšak právě tento přístup často vede k tvorbě netradičních a inovativních řešení.“
Ing. Martin Dobeš, Robert Bosch spol. s r.o.

9:00 – 9:30                           PREZENCE A RANNÍ OBČERSTVENÍ
9:30 – 9:40                          Přivítání a úvod do problematiky
9:40 – 11:30                         Metodika TRIZ – představení komplexních možností
11:30 – 12:00                      POLEDNÍ OBČERSTVENÍ
12:00 – 13:30                      Metodika TRIZ – praktické využití v inovačních projektech
13:30 – 14:30                      Goldfire Innovator – expertní systém podpory nejen metodiky TRIZ
14:30 – 16:00                      Praktické příklady, možnosti řešení reálných problémů –
inovačních zadání firem
16:00 – 16:30                      Diskuze a závěr

V případě zájmu se registrujte ZDARMA nejpozději do ÚT 8. 5. 2018 zde:WWW.AKCE4INOVACE.CZ
Kapacita je omezena – registrujte se tedy co nejdříve.

Robert BOSCH, s.r.o.

Dobrý den pane doc. Bušove,
Rád bych se vyjádřil k uskutečněnému kurzu TRIZ.
Metodika TRIZ byla pro mne úplně novým tématem. O této metodice jsem se dozvěděl na základě seznamovací přednášky v naší firmě. Na základě tohoto, v rámci mého doktorského studia v kombinované formě na FSI VUT jsem absolvoval soubor přednášek DRIZ (TRIZ) na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně.
Na začátku zhodnocení je nutné říci, že metodika TRIZ může na první pohled působit jako náročný inženýrský nástroj. Pokud ale do metodiky TRIZ člověk pronikneme hlouběji, tak vycítí, že se pouze požaduje chuť myslet a systematicky tvořit (což někdy může opravdu boletJ). Metodika TRIZ vede autora systematickým způsobem k jinému, mnohdy až absurdnímu pohledu, než je obvyklý pohled na řešený problém. Avšak právě tento přístup často vede k tvorbě netradičních a inovativních řešení.
Dle mého názoru tento předmět, který je zařazen jako volitelný, by mohl být vyučován na všech nejenom technických vysokých školách. Předmět je velice úzce propojen s praxí, tento fakt pokládám za velké pozitivum. Součástí kurzu jsou i praktická cvičení s podporou software Goldfire Innovator, kde posluchači řeší vlastní problém s podporou rozborových a řešitelských nástrojů TRIZ. Myslím, že zcela upřímně mohu tento předmět doporučit studentům, kteří chtějí poznat možnosti jak  systematicky přemýšlet a tvořit v duchu inovačních projektů. Výuka je vedena formou přednášek a cvičení, které plně korespondují s tím, co slibuje osnova tohoto předmětu. Celkově kurz hodnotím velmi pozitivně a doporučuji všem studentům, nejenom v doktorském studijním programu.
S přátelskými pozdravy
Ing. Martin Dobeš
Gasoline Systems, Development Fuel Pump Modules CAE (GS-FS/ENG-Bj)
Robert Bosch spol. s r.o., České Budějovice

Stroj. firma

Dobrý den pane docente,
posílám dobré zprávy – náš společně připravený pilotní projekt byl úspěšný!
Klíčoví lidé ve firmě se shodli na tom, že TRIZ může být užitečný a že ho chceme sami ve firmě umět využívat. Gratuluji a děkuji za spolupráci ještě jednou!
Otázkou je, jakým způsobem s implementací začít. Představa několika lidí ve firmě je taková: Úvodní školení pro cca 10 – 15 motivovaných lidí z firmy v rozsahu cca 3 dny, následně cca 2 týdny osvojení postupu v průběhu řešení zadaného tématu.
Co si o tom myslíte?

Nejmenovaný organizátor pilotního projektu ve významné strojírenské firmě v ČR.
Únor, 2018

Aleks Kaplenko

Velmi zajímavý a praktický předmět o metodice TRIZ-Tvorba a řešení inovačních zadání.  Doporučoval bych, aby tento předmět byl povinný pro všechny obory v programu EEKR-M. Co mě mrzí, křížily se mi přednášky s prací ve firmě Termo-Fisher, proto jsem si nemohl odnést z tohoto předmětu všechno a toho je tam opravdu hodně.
Přednášející doc. Bušov je výborný lektor, je vidět, že TRIZ ho opravdu baví a proto může zaujmout většinu studentů.

Siemens Mohelnice

Dobrý den pane docente,
Vámi zaslané výsledky ankety mezi absolventy tohoto školení jsou z mého pohledu skutečně velmi dobré a dávají mi i určitou jistotu, že toto školení „nezapadne“, ale naopak bude používáno v naší každodenní praxi. Tak trochu jsem to i předpokládal, protože již v průběhu školení jsem si mapoval názory na probíhající školení  a anketa je jen potvrdila.
Na Vašem školení především oceňuji obrovskou škálu příkladů a řešení, kde byla tato metoda použita a jež jednoznačné prokazují praktickou použitelnost a využitelnost této metody v praxi. To, že tyto příklady používáte v průběhu celého školení, dává i jistotu všem účastníkům školení, že jde skutečně o velmi propracovanou a perspektivní metodiku řešení inovačních úloh a zadání.
Veškeré podklady ze školení již byly uloženy na náš sdílený K: disk, kam mají přístup k podkladům nejen účastníci školení, ale i všichni další zájemci.
Těším se na další případnou spolupráci či kontakt a zůstávám
s pozdravem Miloš Pěnička
leden 2018