Archiv pro rubriku: Inženýrů

Ing. Radim Stritecky, Honeywell, 2010

Dobrý den pane Bušove,
   nebudu Vám lhát, to by pro Vás nemělo žádný přínos. 
Školení / přednášek na téma „jak postupovat / myslet”

jsem absolvoval několik.

Většinou jsem však odcházel s pocitem „objevování ameriky“anebo jinak promrhaného času.

   Díky praxi a vidění určitých souvislostí, Vám v tomto případě však s klidným svědomím mohu říct, že přednáška měla pro mě přínos v podobě uvědomění si, že pokud si nevím s řešením rady, tak  řešení se dá hledat jinými nestandartními postupy navádějící k cíli, totiž  aplikací metodiky TRIZ a odpovídajícím způsobem myšlení.
    I když nejsem konstruktér, přesto, jako člověk z oblasti řízení kvality mohu říci,  že metodika TRIZ s podporou SW je podle mě opravdu silným nástrojem při řešení konstrukčních úkolů/problémů…

      Radim Stritecky
      Honeywell APQP Turbo

Ing. Raduz Zahoransky, Honeywell, 2010

Z videného a počutého na školení TRIZ a Goldfire s názorným príkladom na nám vlastnom kokrétnom probléme regulacie VNT si dovolím tvrdiť, že tento nástroj by bol značným prínosom vo vývojovej praci a pri riešení existujúcich problémov z praxe.

   Bolo to vidieť na tom, že Doc Bušov, aj keď nie je v danej konštrukčnej oblasti domáci, dokázal to, čo sa nám nepodarilo na desiatkach sedení na tému funkčného rozpadu VNT.       

   Dokázal usmerniť myslenie jednotlivcov a teamu a pre každú vazbu definovať jasné interakcie a funkcie.

   To bolo umožnené presne danou metodológiou (a jej dodržaním), čo v prípade sporných bodov ich rozpytvaním vždy nakoniec viedlo k výsledku, na ktorom sa každý zhodol: ano, je to tak.  Veľkou prekážkou v použitelnosti je cena produktu.

 

              Raduz Zahoransky

Ing. Jan Kleger, Honeywell, 2010

   V podstatě souhlasím s kladným hodnocením ostatních kolegů přítomných na kurzu TRIZ a Goldfire. Snad bych jen vypíchnul jednu záležitost. A to, že při vytváření modelu struktury technického systému a příčinně následkového řetězce jsem ocenil teamovou práci skrz různá oddělení vývojového centra.

   Každý mohl přidat to, čím se do hloubky zabývá a na co má či nemá určitá vazba, či prvek vliv. Mezi sebou jsme sdíleli informace a dávali jim určitou strukturu, což je výborné pro osvojení problematiky, prohloubení stávajících znalostí a následné možné řešení problémových částí.
   Jinými slovy oceňuji nutnost precizní teamové práce, což jindy nebývá uplně samozřejmostí.

Přeji příjemný den
Jan Kleger

Ing. Lukáš OLIVA

Využitelnost TRIZ v praxi
V roce 2004 jsem absolvoval kurz „Tvorba a řešeni inovačnich zadáni“, vedený doc. Bušovem. Tehdy mě velmi zaujal profesionálni přistup lektora a zaujeti pro přednášenou látku, což byly prvky kurzu, které si dodnes velmi jasně vybavuji.
    Po ukončeni studii jsem nastoupil do zaměstnáni u firmy, která se specializuje v oblasti zabezpečeni staveb. Dodnes v tomto oboru pracuji. Během svého zaměstnáni jsem se několikrát setkal s tim, že bylo potřeba řešit nějaký „špek“ – záležitost, která neměla jasně daný způsob řešeni, ale byl stanovený cil. V podobných situacich jsem si vybavoval důležité myšlenky z kurzu TRIZ, které mě vedly k tomu, abych se na věci dival z jiného úhlu pohledu a hledal vice jádro problému, než jeho povrch.
    I diky proškoleni v oblasti inovačnich řešeni jsem mohl několikrát přinést svému zaměstnavateli netradični řešeni, které ušetřilo čas a penize. Orientace na hledání jádra problému v sobě přináší zcela jiné pohledy na způsoby řešeni.  Ing. Lukáš Oliva

Ing. Tomáš VALER

Jak hodnotím Tvorbu a řešení inovačních zadání
Protože se zabývám prací s mládeží, byl pro mě kurz pana doc. Bušova velmi přínosný. Metodika TRIZ není jen pro ty, kteří v ní budou náměty pro svoji budoucí technickou praxi, ale také pro ty, kteří v nejrůznějších oblastech každodenního života vyhledávají změny v inovačním smyslu.
   Kurz byl veden formou diskuse mezi lektorem a studenty, kteří projevili zájem o metodiku TRIZ svým výběrem ze široké nabídky doporučených technických předmětů na FEKT VUT v Bmě. Zatímco v jiných (a zejména povinných) oborových předmětech jsou často formou nezáživného výkladu předávány teoretické znalosti s nevelkým důrazem na praktické využití, v kurzu Tvorba a řešení inovačních zadání má výuka zcela opačný charakter.
   Metodika TRIZ poskytuje velmi účinné postupy řešení technických problémů (i když, nejen technických). Kurz podává v ucelené a výborně uspořádané formě základní znalosti a postupy jak metodiku prakticky využívat.
Tomáš Valer