Bc. Leoš VEJTASA

Předmět MPRI se od ostatních liší tím, že student nedostává zadání, nýbrž si ho sám tvoří. Až poté si podle svého zadání za pomoci studijních materiálů vypracuje svůj vlastní projekt. Předmět učí studenta samostatnému technickému myšlení v oblasti tvorby zadání a inovací technických systémů. Předmět je dle mého vhodný pro uplatnění i ve vysokých manažerských funkcích.

Bc. Leoš Vejtasa, student 2r.2s. FEKT VUT v Brně